Om Anderberg & Törngren

Anderberg & Törngren består av en samling specialister på kommunikation med kompetens och inriktning som kompletterar varandra. Vi har förståelse för hur kommunikationsprocesser ser ut, och hur svårbemästrade de kan vara. Men vi vet hur man ska göra för att få det svåra att verka enkelt. De rätta orden och kommunikativ design förankrade i en genomtänkt kommunikationsstrategi är en bra grund.

Vi får det att hänga ihop

Vi hjälper dig så att alla delar i kommunikationskedjan hänger ihop (budskap, tonalitet, bildspråk, form). Så att allt talar samma språk och genomsyras av den beslutade kommunikationsstrategin.

Både papper och skärm

Vi har lång erfarenhet av både tryckt reklam och digitala media. Vi vet hur man får ut mesta möjliga ur båda. Inom gällande budgetramar.

Du betalar bara för det du behöver

Anderberg & Törngren är en projektorganisation. Vi är flera oberoende företagare som samverkar för att kunna åta oss större projekt. Vår grundkärna är liten, men kan växa till en större arbetsgrupp genom vårt nätverk. Vår arbetsgrupp och de personer som är engagerade bestäms alltid utifrån uppdraget. Det innebär att du bara betalar för den kompetens du behöver i ditt projekt.


Personerna

Lasse Törngren

Lasse Törngren

AD, formgivning, webbdesign, kommunikationsfrågor, teknisk produktion
lasse@anderbergtorngren.se

Annie Anderberg

Annie Anderberg

Fotograf, bildretusch, formgivning, projektledning, ekonomi
annie@anderbergtorngren.se

Thomas Liljetoft

Thomas Liljetoft

Webbutveckling, systemutveckling, applikationsutveckling, programmering
thomas@anderbergtorngren.se