Det handlar om kommunikation

Alla affärsuppgörelser börjar med kommunikation. Du vill nå ut med din produkt, tjänst eller idé. För att få mottagarna intresserade, måste du nå fram med din tanke. Och förstå deras. Alltså kommunicera.

Var konsekvent

Hur man än vill beskriva kommunikationsprocessen, så är det kontakt mellan människor som är målet. Kommunikation är en tvåvägsprocess som syftar till ömsesidig förståelse. Men ingenting är så enkelt att det inte kan missförstås. Så det är viktigt att vara tydlig. Och konsekvent.

Var specifik – inte generell

Det viktigaste är att du bestämmer dig för att prata med en mottagargrupp. Eller tänk dig en enda mottagare, som är representativ för dem du vänder dig till.

Fokusera

Vill du både nå fram och stanna kvar, gäller det att smalna av ditt fokus för att bygga en position i medvetandet hos kunden. Rikta dig till dem som har ett specifikt problem som du kan lösa. Och visa förståelse för vad de är intresserade av och vill ha hjälp med.

Försäljning startar med kommunikation

Vi vet att ditt uppdrag är att öka försäljningen. Men allt startar med kommunikation. Vi kommunicerar gärna med dig. Slå en signal eller skicka ett email till info@anderbergtorngren.se så ringer vi upp dig.

Kommunikation kräver koncentration.